Welkom

 

Voorstelling

Kinderdagverblijf Mooi Bos is een Nederlandstalig gemeentelijk kinderdagverblijf van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe vergund door Kind en Gezin. We bieden opvang aan kindjes tussen 2  en 36 maanden met voorrang voor de Nederlandstalige gezinnen uit de gemeente Sint-Pieters-Woluwe. We willen alle kindjes op een warme, veilige en kindvriendelijke manier opvangen met respect voor de eigenheid van ieder kind en elke ouder. We bieden alle kindjes optimale kansen op zelfontplooiing op het ritme van het kind.


We baseren ons pedagogisch beleid op de pedagogiek van Reggio Emilia. Elk kind is uniek en we benaderen elk kind op een individuele manier met respect voor de eigenheid van elk kind, zonder onderscheid van leeftijd, geslacht, overtuiging, ras of geaardheid. We staan open voor de opvang van kinderen met specifieke zorgbehoeften. Kinderen hebben 100 talen om zicht uit te drukken en de opvang wil elk van deze talen stimuleren. De kindjes kunnen spelen in een rijke omgeving en de kind begeleiders bieden hen verschillende materialen en activiteiten aan. Het kind maakt zelf een keuze tussen het aanbod en de activiteiten naargelang de interesse van het kind. Elke kind begeleidster heeft haar aandachts-kindjes waar ze zo vaak als mogelijk de zorg voor opneemt. Op die manier is ze voor ouders de vertrouwenspersoon bij uitstek.

Onze pedagogische coach, Karolien Jacobs coacht de begeleidsters bij het pedagogisch luik van hun taak. Ze gaat op zoek naar nieuwe ideeën voor activiteiten, helpt de begeleidsters bij de uitvoering van activiteiten,  ze gaat mee op uitstap met de kind begeleidsters en de kindjes,…


We zien het als onze taak om gezinsaanvullend en ondersteunend te werken. We streven naar een goede afstemming tussen de thuissituatie en het kinderdagverblijf. Van het moment van aanmelding tot het vertrek van het kindje uit het kinderdagverblijf, streven we naar een goede samenwerking, een open communicatie en wederzijds vertrouwen. We hebben daarbij alle respect voor de menselijke waardigheid en diversiteit van de gezinnen en de medewerkers. We willen aan alle kindjes, ouders en medewerkers een tweede thuis bieden waar iedereen zich welkom en aanvaard voelt. Ouders en kind begeleiders kunnen de mooie momenten, de fijne ervaringen maar ook de bezorgdheden over het kind delen binnen het kinderdagverblijf. We houden rekening met de persoonlijke levenssfeer van alle medewerkers en alle gezinnen met respect voor de wet op de privacy.

 

Inschrijving

Om zich in te schrijven op de wachtlijst van kinderdagverblijf Mooi Bos dient u zich te registreren op www.kinderopvanginbrussel.be.  Na de registratie, kan u uw opvangvraag stellen. Het opvangplan dat u op deze website aanvraagt is één van de factoren die mee bepaalt of er al dan niet een plaatsje is voor uw kindje.  Denk dus goed na vooraleer u het opvangplan invult. U heeft de keuze uit 5 kinderdagverblijven.

Zeven maanden voor de gevraagde opstartdatum , krijgt u een antwoord van de 5 gekozen kinderdagverblijven. Als u een voorstel krijgt vanuit kinderdagverblijf Mooi Bos, maken we een afspraak voor een eerste kennismaking. Nadien krijgt u de tijd om te beslissen of u op het voorstel wenst in te gaan. Indien u dit wenst, spreken we opnieuw af om de inschrijving definitief te bevestigen.
Een aantal weken voor de effectieve opstartdatum spreken we opnieuw af om kennis te maken met je kindje, om het kind dossier te vervolledigen en om de wen week vast te leggen. Voor de effectieve startdatum zijn er 5 wenmomenten:

Deze wenmomenten bieden een geleidelijke overgang van thuis naar het kinderdagverblijf zodat het kindje, de ouders en de medewerkers in alle rust aan elkaar kunnen wennen en het vertrouwen kunnen opbouwen.

Page up

 

Praktisch

 

Het kinderdagverblijf is elke dag open van 7u30 tot 18u30 maar we vragen dat ouders rond 18u15 hun kindje ophalen zodat het kinderdagverblijf effectief om 18u30 kan sluiten.


Tijdens de zomermaanden is het kinderdagverblijf 3 weken aaneensluitend gesloten en in de kerstperiode is het kinderdagverblijf gesloten van 25 december tot en met 2 januari. Jaarlijks worden de ouders op de hoogte gebracht van de sluiting via een brief van de gemeente  Sint-Pieters-Woluwe.

De kostprijs van een dagje in kinderdagverblijf hangt af van het inkomen van ouders. De ouders moeten 2 maand voor de start van de opvang een attest inkomenstarief aanvragen op de website van Kind en Gezin. Op dit attest staat de dagprijs vermeld. Deze dagprijs bevat alle kosten behalve luiers ( die moet je zelf meebrengen), flesvoeding en andere verzorgingsproducten ivm allergie. Ouders betalen voor het gereserveerde opvangplan. Afhankelijk van het opvangplan beschikken ouders over een aantal respijtdagen.

Dit zijn dagen waarop het kindje afwezig is, zonder dat ouders moeten betalen. Voor een voltijds opvangplan gedurende een volledig kalenderjaar zijn er 40 respijtdagen. Voor elke dag dat je kindje afwezig is, wordt er een respijtdag aangerekend. Als het saldo respijtdagen opgebruikt is, moet je toch betalen voor de gereserveerde dagen. De reden waarom je kindje afwezig is, speelt geen rol ( ziekte, dagje bij oma, verlof,…). Er is enkel een uitzondering voor hospitalisatie met medisch attest.

 

Page up

 

Een dag in het kinderdagverblijf


De baby groep


In de baby groep zijn er twee begeleidsters met elk ongeveer 5 aandacht kindjes. 

De eerste weken in de baby groep wordt er heel veel aandacht besteed aan de afstemming tussen thuis en het kinderdagverblijf.  De kindjes nemen heel veel stapjes in hun ontwikkeling vb omrollen, starten met vaste voeding, leren zitten, leren kruipen, starten met brokjesvoeding,… De belangrijkste pijler in de babygroep is het volgen van het ritme van het kind zowel wat betreft slapen, voeding, spelen, …

De kruipergroep


In de kruiper groep is er één begeleidster met ongeveer 5 aandacht kindjes. Net zoals in de babygroep is één van de pijlers het volgen van het ritme van het kind. Omdat het individuele ritme van kruipertjes al iets meer voorspelbaar is, is er ook meer ruimte om te spelen en activiteiten te ondernemen. Het kruiper gedeelte is ingericht in spelzones, namelijk boekenhoekje, keukentje, klimkussen,… wat ervoor zorgt dat kindjes zich op hun tempo kunnen ontwikkelen en gestimuleerd worden. Op hun tempo en ritme leren de kruipertjes ook zelf te eten aan tafel.


De baby’s en de kruipers bevinden zich in hetzelfde lokaal maar zodra baby’s zich kunnen verplaatsten brengen ze meer en meer tijd door in het kruiper gedeelte. In dit lokaal zijn er 3 begeleidsters aanwezig voor 14 ingeschreven kindjes zodat kindjes van 7u30 tot 18u30 in hetzelfde lokaal kunnen blijven. Dit zorgt voor continuïteit in de begeleiding van de kindjes

De kindjes worden frequent geobserveerd en elke 6 maanden wordt er een ZIKO-vo ingevuld. Dit is een document waarop neergeschreven worden hoe je kindje zich voelt in het kinderdagverblijf en hoe het zich ontwikkelt op verschillende ontwikkelingsdomeinen. Je kan dit document bespreken met de aandachts kind begeleidster.

 

De peuter groep
Rond de leeftijd van 17 tot 19 maanden stappen kindjes over naar de peuter groep na een korte wenperiode.


Rond die leeftijd hebben bijna alle kindjes een zelfde dagritme, namelijk één keer slapen op de middag. Dit maakt dat er een vaste dag structuur is. Een dagje bij de peuters ziet er zo uit:

De hoofdpijler van de peuter groep is het observeren van de mogelijkheden en de interesses van het  kind. Op basis van deze observaties en de ZIKO-vo documenten van de aandachts kindjes wordt er een activiteitenplanning opgesteld voor de komende week. In deze planning is er aandacht voor de verschillende ontwikkelingsdomeinen van de kindjes. Het peuterlokaal bestaat ook uit een vijftal ingerichte spelzones waar kindjes altijd kunnen spelen.

Er zijn 3 peuter begeleidsters waardoor peuters de hele dag in het lokaal kunnen blijven. Dit zorgt voor continuïteit in de begeleiding van de peuters.


De kindjes worden frequent geobserveerd en elke 6 maanden wordt er een ZIKO-vo ingevuld. Dit is een document waarop neergeschreven worden hoe je kindje zich voelt in het kinderdagverblijf en hoe het zich ontwikkelt op verschillende ontwikkelingsdomeinen. Je kan dit document bespreken met de aandachts kind begeleidster.

Er worden wekelijks heel veel foto’s genomen van de activiteiten en de spel- en verzorgings-momenten zodat ouders informatie krijgen over hun kindje in het kinderdagverblijf. De belangrijke zaken worden ook in het logboek genoteerd en met de ouders besproken tijdens het brengen en/of ophalen.

Enkele algemene afspraken:

 

Voeding : Charter voor een duurzame voeding

 

Page up

 

 

Foto's

s

Contact

Contact

Kinderdagverblijf Mooi Bos

Stoeterijlaan 100
1150 Sint-Pieters-Woluwe

02/773 59 60

Kribbe.mb@woluwe1150.irisnet.be

Directrice: Ingrid Leyman

Verpleegster : Agnes Polomé

Page up

Interessante links

http://www.kindengezin.be

http://www.woluwe1150.be

http://www.bredeschoolbrussel.be/woluwe1150

Page up