Welkom

 

Voorstelling

Het gemeentebestuur Sint-Pieters-Woluwe beschikt over 9 kinderopvang, waaronder 2 Nederlandstalige, namelijk Mooi-Bos en Stokkel.  Beiden staan onder toezicht van Kind en Gezin.

Kinderopvang Stokkel is één van de twee Nederlandstalige gemeentelijke kinderopvang van Sint-Pieters-Woluwe.  Het gebouw waarin we gevestigd zijn is volledig vernieuwd in het jaar 2006 en het resultaat mag er zijn.  Hier worden kinderen opgevangen tussen 2 en 36 maanden opgevangen in een warme, speelse, creatieve en leerrijke omgeving.  

De kinderopvang staat in voor de voeding, verzorging en pedagogische begeleiding van de kinderen.  De kinderopvang wil een veilig en stimulerend klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hen de beste kansen biedt om hun talenten, zelfstandigheid en vaardigheden te ontplooien.  Bij de realisatie van de kinderopvang gaan we uit van het respect voor de eigenheid van elk kind. 

Wij baseren onze visie voor een stuk op de pedagogiek van  Reggio Emilia uit Italië.  Wij zijn er zelf van overtuigd dat elk kind uniek is, met een eigen karakter en ritme.  Wij vinden het belangrijk om dit te respecteren en willen elk kind dan ook benaderen op een aangepaste manier.  Het belangrijkste uitgangspunt is dat de opvang aansluit bij de ontwikkeling van de kinderen en inspeelt op wat de kinderen beleven en doen.  Dit doen we door verschillende materialen en activiteiten aan te bieden en speelhoeken in te richten. 

De rol van het kinderdagverblijf is complementair aan die van het gezin.  De betrokkenheid van de ouders stellen we op prijs.  Daarom is het dagdagelijks contact met de ouders belangrijk.  Om de ouders te tonen waar de kinderen mee bezig zijn, worden er foto’s genomen.  Deze worden getoond in de kinderopvang en op de beveiligde website enkel toegankelijk voor de ouders en het team.

Page up

Praktisch

Hoe inschrijven?

Omdat we een gemeentelijke kinderopvang zijn geven wij voorrang aan inwoners van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe.  Daarnaast houden we ook rekening met de voorrangregels bepaald door Kind en Gezin.  Hebt u nog vragen hieromtrent, kan u altijd contact opnemen met onze kinderopvang telefonisch of via mail.

Bij een aanvraag voor opvang vragen wij u om een document in te vullen zodanig dat wij alvast de nodige gegevens hebben.  Indien blijkt dat na ontvangst van een aanvraag-document, plaats is voor uw kind, maken we een afspraak voor een rondleiding en kan er nadien een inschrijving volgen.

We hebben plaats voor 28 kinderen.  Indien de opvang volzet is, wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst en brengen we u hiervan op de hoogte.  

Vanaf januari 2015 sluiten we ons aan bij het Lokaal Loket Kinderopvang in Brussel.  Dan worden de vragen naar Nederlandstalige kinderopvang
via internet geregistreerd.  Het lokaal loket zal de zoektocht naar een geschikte plaats een stuk eenvoudiger maken.  Het lokaal loket is in handen van de nieuwe vzw “Samenwerken aan Kinderopvang in Brussel” . Voor meer info hierover kan u terecht op de website  www.opgroeieninbrussel.be.

Het nieuwe decreet en het attest inkomenstarief
Door het inwerking treden van het nieuwe decreet voor de kinderopvang,  wordt er verwacht dat alle ouders zich registreren op de website: www.kindengezin.be , om een kindcode en attest inkomenstarief aan te vragen.  Enkel met dit attest inkomenstarief kunnen wij, als kinderopvang, u correct factureren.  Op de website van Kind en Gezin vindt u meer informatie hierover.

Volgens het nieuwe decreet moeten we voor 1 april 2015 een aantal aanpassingen doorvoeren in ons beleid en het huishoudelijk reglement, o.a. het aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen bepalen.  We gaan ruimschoots twee maanden op voorhand verwittigen als we iets veranderen aan ons beleid en huishoudelijk reglement.


Page up

Een dag in het kinderdagverblijf

De leefgroepen en de dagelijkse werking

Elk kind die start in de kinderopvang heeft een wenweek.  De ouders komen de eerste  dagen mee  met hun kind, en de eerste week zijn het nog geen hele dagen.  Tijdens de wenweek krijgen het kind, de ouders en de opvang de tijd om mekaar beter te leren kennen.   

Iedere begeleider heeft zijn aandachtskinderen en neemt voor hen zoveel mogelijk de zorg op.  Om de vier maanden wordt er een kindvolg-formulier (Ziko-Vo) ingevuld door de aandachtskinderbegeleider.  Door observatie wordt de algemene ontwikkeling van de kinderen gevolgd.  De Ziko-Vo wordt eerst besproken met de verantwoordelijke en daarna met de ouders. 

We werken met twee afdelingen.  De baby’s en kruipers samen in een afdeling en de peuters in een afdeling.  De kruipers gaan, op ongeveer 18 maanden (afhankelijk van de ontwikkeling), over naar de lopers.  Er gaat een wenperiode vooraf. 

Binnen elke afdeling zijn er 14 kinderen en die kunnen opgedeeld worden in  twee groepen van ongeveer 7 kinderen met hun aandachtskinderbegeleider.  In de baby’s en kruipers afdeling zijn de eet en slaapmomenten volgens het ritme van het kind.  Bij de peuters is het eet en slaapmoment een groepsgebeuren.  Bij de peuters is er om 11 en 15 uur een eetmoment, en het slaapmoment is tussen 12 en 14 uur.

In beide afdelingen wordt er, tussen de eetmomenten, de verzorgings en slaapmomenten, volop gespeeld in verschillende hoeken (poppenhoek, klimhoek, ballenbad…) en activiteiten aangeboden ( kleien, schilderen, puzzelen, dozen stapelen,….).   Bij de activiteiten die worden aangeboden vinden we het belangrijk om in te spelen op de leefwereld en interesses van de kinderen.  Als de ouders bijvoorbeeld aangeven dat hun kind zich graag verkleed kunnen wij dit ook aanbieden. 
We hebben een tuin waar we kunnen in de zandbak spelen, fietsen,…  En waar we ook activiteiten organiseren zoals zonnebloemen planten.  Daarnaast gaan we ook regelmatig wandelen in het park.

Voeding

Elke dag wordt er verse soep en verse maaltijden gekookt.  Ook de fruitpap en snacks worden vers bereid.  Wanneer er iemand jarig is vieren we met lekkere cake!
Het menu, aangepast aan de kinderen, wordt voor de ouders uitgehangen op ons communicatiebord.  Er wordt rekening gehouden met kinderen die zich moeten houden aan een bepaald dieet (met attest van de dokter en na bespreking met de verantwoordelijke).  Bepaalde voedingsmiddelen, zoals glutenvrije pasta, vragen wij om van thuis mee te brengen.

De grootkeuken van de kinderopvang staat onder toezicht van het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen.
Flesvoeding is niet in de prijs inbegrepen.  De ouders brengen het reeds gedoseerde poeder en steriele zuigfles mee. 

Voeding : Charter voor een duurzame voeding

 

Enkele regels uit ons huishoudelijk reglement

Hierbij volgen we de richtlijnen van Kind en Gezin.  Het volledig huishoudelijk reglement is te verkrijgen bij de verantwoordelijke van de kinderopvang en u kan het doorgestuurd krijgen per mail op verzoek door een mail te sturen naar kribbe.stokkel@woluwe1150.irisnet.be .

  • Kinderen worden niet op de buik gelegd tijdens het slapen en bij kinderen onder de 18 maanden zijn er geen knuffels in bed.  Dit om wiegendood te voorkomen.

  • Zieke kinderen kunnen niet in onze kinderopvang terecht.  In ons huishoudelijk reglement wordt omschreven wat wij verstaan onder zieke kinderen.  Na ziekte vragen wij een doktersattest dat bevestigd dat uw kind genezen is en naar de kinderopvang mag komen.

  • Er worden geen geneesmiddelen (of homeopathische middelen) toegediend zonder doktersvoorschrift.  Het doktersvoorschrift moet duidelijk omschrijven hoeveel en wanneer het kind de medicatie moet nemen. 

  • We vragen aan de ouders om voor 9 uur te verwittigen wanneer uw kind niet naar de kinderopvang komt.

  • Het ontbijt wordt thuis gegeven en uw kind komt gewassen en gekleed naar de kinderopvang.

  • Wij vragen om tussen 12 en 14 uur geen peuters meer binnen te brengen in de kinderopvang, om de middagrust van de andere kinderen niet te storen.

  • Kribbe Stokkel is Nederlandstalig en de communicatie gebeurd in het Nederlands.  We verwachten dat minstens 1 van de ouders kennis heeft van het Nederlands.

  • De ouders brengen mee naar de kinderopvang, luiers, reservekledij, zonnehoed, zonnecrème en indien nodig flessenvoeding.

 

Page up

Contact

Contactgegevens en bereikbaarheid

Onze gegevens:

Gemeentelijke Kinderopvang Stokkel
François Desmedtstraat 81
1150 Sint-Pieters-Woluwe
Tel: 02 773 18 65
Nr Kind en Gezin: 01.21.019.02
Verantwoordelijke: Jennifer Jacobs en Eda Eren

Onze kinderopvang is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.  Op 50m bevindt zich de metrohalte Stokkel (lijn 1) en op zo’n 400m tramhalte Stokkel (tram 39). 
Er is een parking voor het personeel  en ouders mogen hiervan gebruik maken om kinderen te halen en brengen.

Page up

Interessante links

http://www.kindengezin.be

http://www.baby.be

http://www.babyboom.be

http://www.woluwe1150.be

http://www.opgroeieninbrussel.be

http://www.bredeschoolbrussel.be/woluwe1150

Page up